Privacybeleid

Persoonsgegevens die wij verwerken

Verstajem verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Afhankelijk van jouw relatie met ons verwerken we verschillende gegevens:

 • Geslacht en geboortedatum
 • Adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres
 • Bankrekeningnummer of andere betaalgegevens
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie, telefonisch of tijdens onze dienstverlening
 • Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers.

In veel gevallen is het voor onze diensten noodzakelijk om bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens te verwerken. Dit zal altijd gaan om informatie die jij ons vrijwillig verstrekt in het kader van een visite. Deze informatie wordt uitsluitend verwerkt met als doel de overeenkomst die wij met jou hebben zo goed mogelijk uit te kunnen voeren. De informatie wordt niet aan derden doorgegeven anders dan hieronder vermeldt. Je hebt het recht om deze informatie te laten verwijderen. Neem hiervoor contact met ons op via info@verstajem.nl .

Waarom er persoonsgegevens worden verwerkt

Als wij persoonsgegevens van jou verwerken, dan heeft dat natuurlijk een reden. Wij verwerken jouw gegevens op basis van één van de onderstaande wettelijke gronden:

 • Het is noodzakelijk voor de uitvoering van onze dienstverlening;
 • Wij hebben toestemming van jou gekregen om ze te verwerken;
 • Wij hebben een gerechtvaardigd belang bij de verwerking van jouw gegevens;
 • Jij hebt de persoonsgegevens aan ons bekend gemaakt zonder dat je daartoe verplicht was;
 • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.
 • Voor welke doeleinden er persoonsgegevens worden verzameld

Verstajem verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van commerciële en/of informatieve mailings
 • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om onze diensten te kunnen leveren en uitvoeren
 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verstajem verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Openbaarmaking persoonsgegevens

Het kan zijn dat jouw persoonsgegevens op onze website worden gepubliceerd, bijvoorbeeld wanneer je een review schrijft. Het gaat dan om je naam en eventueel bedrijfsnaam. Deze informatie kan worden opgenomen in zoekmachineresultaten.

Als wij je persoonsgegevens openbaar maken op onze website zullen wij dit altijd met jouw toestemming doen. Jij hebt bovendien altijd het recht deze informatie te laten verwijderen of te laten anonimiseren.

Social media

Op onze website staan social media knoppen. Door gebruik te maken van deze social media deel je mogelijk jouw gegevens met het betreffende sociale medium en worden er mogelijk cookies door deze partij geplaatst in je browser. Als je wilt weten wat deze derde partijen met jouw gegevens doen, dan is het raadzaam hun privacy beleid door te nemen. Dat is meestal te vinden op hun eigen website. Sommige van deze partijen slaan deze gegevens op in de Verenigde Staten.

Youtube

Soms plaatsen we een YouTube filmpje op onze website, bijvoorbeeld ter illustratie van een visite. Wanneer wij dat doen hebben wij de privacymodus ingeschakeld via YouTube. Dat betekent dat YouTube geen persoonsgegevens van jou registreert, tenzij jij de video afspeelt.

Delen met derden

Verstajem deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Verstajem blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Deze derden zijn:

 • Onze boekhouder en belastingadviseur om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen;
 • Coolbit, de hostingprovider, die onze website op zijn server heeft staan;
 • GoogleAnalytics om inzage te krijgen in de statistieken over het gebruik van onze website;
 • Google Drive voor het bewaren van onze documenten;
 • Social media platformen voor onze marketing (Facebook, LinkedIn);
 • GoogleForms voor de evaluatie van onze diensten;
 • YouTube voor marketing en ter ondersteuning van onze dienstverlening;

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Verstajem bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

Aanvraag van offerte, intakegesprek of persoonlijke informatie aanvraag -> gegevens worden na 2 jaar verwijderd als je geen klant bij ons bent geworden. Mocht je toch nog gebruik willen maken van onze diensten dan moet je opnieuw een intake doen.

Klanten -> factuurgegevens worden 7 jaar bewaard (wettelijke bewaartermijn), overige gegevens worden 2 jaar na het laatste contact verwijderd.

Cookies

Verstajem maakt geen gebruikt functionele, analytische en tracking cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Verstajem en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@verstajem.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Wij willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Wijzigingen

Wij hebben het recht deze privacyverklaring van tijd tot tijd aan te passen en adviseren je daarom de privacyverklaring af en toe te raadplegen om te zien of er wijzigingen zijn doorgevoerd.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 9 juni 2020.

Ons website-adres is: https://www.verstajem.nl.