Welkom bij Verstajem Holistisch therapeut

Alles in het universum bestaat uit trillingen. Elk orgaan in het lichaam heeft zijn eigen elektromagnetische frequentie (trilling). Als een orgaan ziek is zal de frequentie wijzigen. De Biotensor kan elke trilling opvangen en de onderlinge verschillen waarnemen.

Fijn dat we betrokken waren bij je werkwijze en gezamenlijk tot een behandelplan zijn gekomen

C v.d. Linden/Fortunati augustus 2022